Instal·lacions de Radiodiagnòstic

Inici > Serveis > Instal·lacions de Radiodiagnòstic
Els Nostres Serveis

Vol contractar els nostres serveis?

Contacti amb nosaltres, atendrem tots els seus dubtes

Sol·licitar +

A les instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic, s'utilitzen les radiacions ionitzants per obtenir el màxim benefici per a la societat amb el mínim risc per a les persones.

Amb la finalitat de la protecció radiològica de les persones, les instal·lacions de radiodiagnòstic estan obligades a comptar amb un servei o unitat tècnica de protecció radiològica (UTPR) que certifiqui la idoneïtat de la instal·lació abans de la seva inscripció i posada en servei, així com per les verificacions periòdiques durant la vida útil de la instal·lació.

Els criteris, mesures de seguretat i protecció radiològica que s'han d'aplicar estan establerts i regulats pel Reial Decret 1085/2009 pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.

UTPR està reconeguda com a Unitat Tècnica de Protecció Radiològica pel Consejo de Seguridad Nuclear des de l'any 1994 i ofereix els seus serveis a Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.

UTPR ofereix els següents serveis per a la seva instal·lació:

Pròxims cursos de formació

Curso

CURS D'OPERADORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Barcelona, del 19 al 22 de Junio de 2019. Llegir més

Curso

CURS D'OPERADORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Granada, del 24 al 26 de Junio de 2019. Llegir més

Curso

CURS D'OPERADORS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Granada, del 27 al 29 de Junio de 2019 . Llegir més

Curso

CURS D'OPERADORS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Linares (Jaén), del 28 al 30 de Junio de 2019 . Llegir més

Curso

CURS DE DIRECTORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Barcelona, del 13 al 16 de Noviembre de 2019. Llegir més