Enlaces
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

www.arc-cat.net

Dr. Roux Nº 80
08028 Barcelona
Tel. 935 680 000

C.O.E.C.

www.coec.net

Via Laietana Nº 31
08003 Barcelona
Tel. 933 101 555

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

www.csn.es

Justo Dorado Nº 11
28040 Madrid
Tel. 913 460 100

 
DEPARTAMENT DE SANITAT

www.gencat.net

Gran Via de les Corts Catalanes Nº 131-159
Pavelló Ave Maria 08031 Barcelona
Tel. 012

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net

Tel. 012